Voorzitter
Jelle Jan Gerrits
De Korte Spruit 2
7707 CR  Balkbrug
Tel: 0523 – 616966
voorzitter@russischeklassiekerclub.nl

Secretaris/penningmeester
Jan Feijen
Westerd 16
7943 GK Meppel
Tel: 0522 – 263967
secretaris@russischeklassiekerclub.nl