Ik wil me opgeven als RKCN lid, € 22,50 per jaar + éénmalig € 1,00 inschrijfkosten.Ik wil me opgeven als donateur (zonder auto) voor (minimaal) € 20,00 per jaar + éénmalig € 1,00 inschrijfkosten.Ik wil me opgeven als buitenlandse donateur voor (minimaal) € 27,50 per jaar + éénmalig € 1,00 inschrijfkosten.

    Hij / zij verklaart zich bereid om gelijktijdig met het verzenden van dit formulier de verschuldigde bedragen over te schrijven op IBAN: NL89 RABO 0102 9729 74 t.n.v. Russische Klassieker Club NEDERLAND te Meppel t.a.v. de penningmeester. Het lidmaatschap gaat in op het moment dat de contributie is ontvangen.

    Voornaam (verplicht)

    Achternaam (verplicht)

    Straatnaam + nummer (verplicht)

    Postcode (verplicht)

    Plaatsnaam (verplicht)

    Geboortedatum (DD-MM-JJJJ)

    Telefoonnummer

    Uw email (verplicht)

    Merk Russische Klassieker

    Type Russische Klassieker

    Eventuele bijzonderheden

    De RKCN is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Meppel onder nummer 04075235.

    De RKCN is aangesloten bij de Fehac (Federatie Historische Automobiel- en Motorclubs)

    De privacyregels van RKCN zijn hier te vinden (PDF bestand)